Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v paroplynové teplárně

(Pro zobrazení popisu najeďte kurzorem na konkrétní objekt, pro trvalé zobrazení popisu klikněte na objekt.)
Spalinový kotel Plynová turbína Generátor Parní turbína Generátor Kondenzátor Turbokompresor Spalovací komora Komín Přívod vzduchu Přívod plynu Systém dálkového zásobování teplem - primární okruh