Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v uhelné teplárně

(Pro zobrazení popisu najeďte kurzorem na konkrétní objekt, pro trvalé zobrazení popisu klikněte na objekt.)
Kotel Skládka paliva Mlýn Turbína Generátor Kondenzátor Elektrofiltr Odsíření Komín Silo popílku Silo energosádrovce Zásobník strusky Systém dálkového zásobování teplem - primární okruh