Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Autorizace přístupu

Uživatelské jméno

Heslo
 

Autorizační údaje získávají členové Teplárenského sdružení České republiky.
S údaji jsou seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří s nimi dále seznamují zaměstnance svých firem.


Sekce

Rozšíření obsahu internetových stránek
přístupné členům Sdružení po úspěšné autorizaci

O nás » Seznam členů
 • Zobrazení počtu členů podle kategorií členství
 • Zobrazení seznamu členů řazeného podle kategorií členství
 • Zobrazení data vstupu do Sdružení
 • Zobrazení odkazu na podrobné údaje o jednotlivých členech (ARES – Automatický Registr Ekonomických Subjektů)
 • Možnost stažení seznamu členů ve formátu CSV (se souborem je možno dále pracovat např. v Excelu a Wordu, je možno ho použít pro hromadné rozesílání korespondence, e-mailů,...)
Aktivity » Plán pořádaných akcí
 • Možnost vkládat do seznamu pořádaných akcí i akce vlastní, pořádané bez účasti Sdružení.
Aktivity » Archiv sborníků
 • Možnost stažení kompletních příspěvků do sborníků jednotlivých akcí 1 rok po jejich uskutečnění (jsou-li podklady k dispozici v elektronické podobě).
Aktivity » Soubory ke stažení
 • Přístup k souborům určeným pouze pro členy Sdružení (Ročenky členů, dokumenty z jednání valné hromady,...)
Pro členy » Zpravodaj TS ČR
 • Neomezený přístup ke všem článkům
Pro členy » Členské platby
 • Zobrazení podrobného rozpisu plateb pro firmu.
Pro členy » Registr výrobců a distributorů tepla
 • Plný přístup k vyhledávacím funkcím a k údajům v rozsahu, které daná firma poskytuje o sobě.
Pro členy » Legislativa » Přehled dokumentů
 • Zobrazení odkazu na aktuální znění každého zákona nebo vyhlášky (po zapracování všech novel)
Pro členy » Legislativa » Důležité zákony
 • Zobrazení základních zákonů týkajících se energetiky, souvisejících vyhlášek a jejich novel včetně odkazů na aktuální znění zákona nebo vyhlášky (po zapracování všech novel)
Pro členy » Legislativa » Energetický zákon
 • Zobrazení aktuálního znění částí energetického zákona, které se týkají teplárenství včetně doplňujících komentářů
Pro členy » Legislativa » Odpojování od SZTE
 • Popis, vysvětlení a doporučení k problematice odpojování včetně přehledu legislativy, judikatury a dalších významných dokumentů
Pro členy » Legislativa » Škody na lesích
 • Popis, vysvětlení a doporučení k problematice náhrady škod na lesích včetně přehledu legislativy, judikatury a dalších významných dokumentů
Pro členy » Archiv anket
 • Zobrazení výsledků uzavřených anket.