Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Pro veřejnost >> Užitečné odkazy

Energetika

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu  
CZ BIOM   (fytoenergetika v ČR)
ČEPS, a.s.   (česká přenosová soustava)
Dálkové vytápění   (informace o dálkovém zásobování teplem - jak se teplo vyrábí, rozvádí, účtuje,...)
DBDH   (dánská asociace výrobců teplárenských technologií)
EkoWATT   (středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie)
Energetický regulační úřad   (úřad regulátora)
Energy centrum České Budějovice  
EnergyWeb  
Euroheat & Power   (evropské sdružení národních teplárenských asociací)
iUHLI.cz   (průvodce světem uhlí)
Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany   (informace o jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany)
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla   (informace o společné výrobě elektřiny a tepla - princip, výhody, legislativa, podpora,...)
Mezinárodní energetická agentura  
MPO-EFEKT.cz   (informační portál k podpoře energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie)
Operátor trhu s elektřinou, a.s.  
Povolenky   (národní rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů)
Pražská energetická burza  
Solar District Heating   (informace o využívaní solární energie v soustavách zásobování teplem)
SWEHEAT   (teplárenská asociace Švédska)
TZB-info   (vše o vytápění - energetický portál)v
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e