Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Soubory ke stažení

Soubor se začne stahovat po kliknutí na popis.

Soubory dostupné pouze pro členy TS ČR

Aktuální seznam členů Teplárenského sdružení České republiky
Ročenka Teplárenského sdružení České republiky 2016
Ročenka Teplárenského sdružení České republiky 2017
Ročenka Teplárenského sdružení České republiky 2018
Ročenka Teplárenského sdružení České republiky 2019
Ročenka Teplárenského sdružení České republiky 2020
Materiály z jednání valné hromady TS ČR v r. 2016
Materiály z jednání valné hromady TS ČR v r. 2017
Materiály z jednání valné hromady TS ČR v r. 2018
Materiály z jednání valné hromady TS ČR v r. 2019
Materiály pro jednání valné hromady TS ČR v r. 2021
Programové prohlášení TSČR 2021 - 2025
Analýza současné situace na trhu s dřevní biomasou ve vztahu k nově budovaným zdrojům v teplárenství a papírenskému průmyslu
Analýza současné situace na trhu s dřevní biomasou ve vztahu k nově budovaným zdrojům v teplárenství a papírenskému průmyslu (update 2010)
Analýza současné situace na trhu s dřevní biomasou ve vztahu k nově budovaným zdrojům v teplárenství a papírenskému průmyslu - mapy (update 2010)
Hodnocení dopadu implementace směrnice EU o průmyslových emisích do českého právního řádu pro spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW v ČR, včetně výroby dálkového tepla z těchto zdrojů
Prezentace projektu Ecoheat4EU pro ČR (17.4. 2011)
Studie o právních aspektech odpojování odběratelů tepla
Ekonomický dopad splnění emisních limitů podle směrnice 2010/75/EU na menší výrobce tepelné energie
Mýty a fakta o emisních poplatcích
Memorandum švédského Ministerstva hospodářství k dálkovému vytápění (Návrhy opatření pro rozvinuté trhy s dálkovým vytápěním k prospěchu zákazníků a dodavatelů zbytkového tepla z 22. 3. 2012)
Ekonomická analýza environmentálně energetické legislativy a regulativy ve vztahu ke konkurence­schopnosti českého průmyslu s doporučeními pro další postup (březen 2013)
Analýza důsledků změn výše podpory a legislativy na trh s biomasou pro energetické využití (říjen 2013)
Studie Euroenergy k potenciálu kombinované výroby elektřiny a tepla
Návrh BREF pro velká spalovací zařízení FINAL draft LCP BREF (červen 2016)
Návrh nového referenčního dokumentu k nejlepším dostupným technikám (BREF) pro spalování odpadů (květen 2017)

Volně dostupné soubory

Zpráva Evropské komise ke klimatické politice EU v roce 2019
Aktuální problémy teplárenství v ČR – nejvážnější hrozby a možnosti řešení
Studie Heat Roadmap Europe 2050 (výstupy květen 2013) pro Euroheat & Power
Stanovisko TS ČR k projektu Solar District Heating
Propagační leták 3T - grafické podklady pro tisk (neobsahuje ořezové značky, nutný ořez 4 mm z každé strany)
Výstup z projektu Solar District Heating- take-off, podporovaného programem Intelligent Energy Europe.
Zpráva o cestovní mapě projektu Ecoheat4EU pro ČR
Programové prohlášení Teplárenského sdružení České republiky
Doklad pro jednání valné hromady
Oponentní posudek ke Zprávě Nezávislé odborné komise (Pačesova komise) pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu
Zpráva Nezávislé odborné komise (Pačesova komise) pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Nová verze zprávy s opravenou kapitolou Doprava z 4.11. 2008
Stanovy Teplárenského sdružení České republiky, jednací a volební řád valné hromady.
Žádost o členství ve Sdružení + Smlouva na poskytování servisu a odborných služeb
Přihláška "Projekt roku v systémech dálkového vytápění a chlazení"
Podklady pro ročenku TS ČR
Loga a ikony Teplárenského sdružení ČR v české a anglické verzi a logo Projektu roku ve formátu Corel Draw (*.cdr) a bitmapa (*.bmp, *.gif)


R
e
g
i
s
t
r
a
c
e