Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 2/2021  

 • Provozova­telé tep­lá­ren investovali do snižování emisí již 25 miliard Kč
  Teplárenské sdružení ČR
  V minulém roce investovali provozova­telé tep­lá­ren do eko­lo­g­iza­ce provozů snižující emise další 1,5 miliardy korun. Od roku 2013 si modern­iza­ční investice v tep­lá­renství vyžádaly již přes 25 miliard korun. Emise oxidu siřičitého a prachu z tep­lá­ren díky tomu klesly mezi lety 2013 a 2020 o 70 %, emise oxidů dusíku téměř o polovinu a CO2 o více než třetinu.
   
 • Kdo nej­více ovlivňuje kvalitu ovzduší v regionu
  Projekt TA ČR a ČHMÚ
  V letech 2018 a 2019 byly v rámci projektu TA ČR TITSMZP704 „Měření a analýza znečištění ovzduší s důrazem na vy­hod­no­cení podílu jednotlivých skupin zdrojů“ provedeny terénní, laboratorní a vy­hod­no­covací práce s cílem identi­fi­ko­vat hlavní zdroje znečišťování na Třinecku a jejich podíly na celko­vém znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM2,5.
   
 • Průmysl a ener­ge­tika významně snižují eko­lo­gickou zátěž ovzduší
  Pavel Kaufmann
  Nejvýznam­nější část znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM2,5 je na Třinecku sice místního původu, ale více než polovina ho pochází z indivi­duálního vytápění domácností pevnými palivy, tedy uhlím a dřevem. A to i přesto, že více než dvě třetiny domácností zásobují teplem teplárny společnosti Energetika Třinec.
   
 • Vedlejší ener­ge­tické pro­duk­ty z tep­lá­ren šetří primární suroviny
  Pavel Kaufmann
  Uhelná ener­ge­tika si v posledních letech vyžádala nákladné investice do odsíření a záchytu prachu ze spalin. Vedle miliardových výdajů to přineslo i nové příležitosti - výrobu vedlejších ener­ge­tických pro­duk­tů (VEP). Původní „odpady“ ener­ge­tiky jsou dnes cer­ti­fi­ko­va­nými materiály, které zlevňují, zkvalitňují a také „ozeleňují“ stavebnictví.
   
 • Podíl nových bytových domů připojených na teplárny dále roste
  Statistiky ČSÚ
  V posledních pěti letech se připojila na soustavy zásobování teplem téměř polovina bytů v nově postavených bytových domech. Od roku 2000 teplárny zajišťují tepelnou pohodu pro 85 800 domácností v novo­stavbách bytových domů. To je město zhruba s 215 000 obyva­teli. Teplo z tep­lá­ren využívá od roku 2000 také přes 1700 nových rodinných domků.
   
 • My, teplárníci, jsme hrdí na to, že jsme hřeji­vou součástí vašeho života
  Teplárenské sdružení ČR
  Chcete vědět proč si vybrat právě dálkové vytápění nebo mu zůstat věrný? Stránky w.naseteplo.cz vám nabídnou hned několik výhod dálkového vytápění, kvůli kterým stojí za to se připojit na soustavu zásobování teplem ve vašem městě nebo se od ní naopak vůbec neodpojovat. Na webu jednoduše zjistíte argumenty proč dát přednost právě dálkovému vytápění.
Vyšlo 16. 12. 2021
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e