Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Projekt roku

Projet roku - logo
Každým rokem vzniká u nás v oblasti dálkového zásobování teplem a chladem řada zajímavých projektů. Modernizují se, rekonstruují i nově budují zdroje, sítě a zařízení u koncových odběratelů. Proto v roce 2002 Teplárenské sdružení České republiky poprvé vyhlásilo soutěž realizovaných projektů v soustavách zásobování teplem a chladem. Záměrem této soutěže je každoročně ukázat možnosti a úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení a současně přispět k jejich dalšímu rozvoji u nás.

Do soutěže se přihlašují projekty, jejichž obecným přínosem je:
  •  zvýšení účinnosti využití primárních energií, diverzifikace paliv, využití druhotných a obnovitelných zdrojů energie,
  •  snížení spotřeby fosilních paliv, závislosti na dovozu paliv využíváním domácích zdrojů, emisí skleníkových plynů a zejména CO2,
  •  zajištění efektivního zásobování energií, tepelné pohody bytových prostorů, energetických potřeb služeb a průmyslu.

Výše uvedené přínosy u přihlášených projektů posuzuje hodnotitelská komise. Vyhodnocené „Projekty roku“ byly do roku 2013 slavnostně vyhlašovány na Teplárenských dnech, od roku 2014 jsou vyhlašovány v rámci Dnů teplárenství a energetiky. Po zkušenostech z uplynulých ročníků, kdy projekty různé velikosti i zaměření soutěžily o 3 medailová místa, bylo zavedeno hodnocení s přihlédnutím ke specifikům projektů a počet oceněných projektů není takto omezen. Otevřela se tak možnost vyzvednout a upozornit na přínosy projektů ve více kategoriích. Kategorie nejsou vzhledem k šíři problematiky v teplárenství předem vymezené, o zařazení rozhoduje hodnotitelská komise na základě skladby aktuálně přihlášených projektů. Přihlášená řešení, která nedosáhnou na ocenění Projekt roku, jsou prezentována jako „Odborný příspěvek“ a je jim věnována další pozornost podle toho, jakým způsobem přispívají k rozvoji a zkvalitnění služeb v teplárenství. Zvláštní nesoutěžní kategorií je „Počin roku“. To jsou zpravidla projekty, které nelze hodnotit podle výše uvedených tří obecných přínosů, nicméně se podílejí na pozitivní prezentaci oboru teplárenství a také si zasluhují pozornost.
Při předávání ocenění Projekt roku je vždy současně vyhlašován nový ročník soutěže. Do nového ročníku soutěže jsou přijímány přihlášky za projekty v oblasti dálkového zásobování teplem a chladem, které byly uvedeny do provozu v daném roce a v roce jemu předcházejícím. Projekt je možno přihlásit do soutěže odesláním přihlášky na adresu Teplárenského sdružení České republiky. Projekt do soutěže přihlašuje provozovatel zařízení nebo systému, nebo dodavatel technologie pro projekt. Teplárenské sdružení České republiky může v souvislosti s hodnocením přihlášeného projektu požádat o dodání dalších upřesňujících podkladů.


Desetileté ohlédnutí za soutěží nabídlo možnost uspořádat novou soutěžní anketu: Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem. Z celkem 78 přihlášených projektů minulých devíti ročníků soutěže Projekty roku v letech 2001 až 2010 byla nominována finálová desítka projektů, z nichž byla v internetové anketě vybrána veřejností, novináři a odborníky na energetiku trojice Projektů desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem.

Archiv soutěže:

Projekt roku 2018 Projekt roku 2017 Projekt roku 2016 Projekt roku 2015 Projekt roku 2014 Projekt roku 2013 Projekt roku 2012 Projekt roku 2011 Projekty desetiletí 2001-2010 Projekt roku 2010 Projekt roku 2009 Projekt roku 2008 Projekt roku 2007 Projekt roku 2006 Projekt roku 2005 Projekt roku 2004 Projekt roku 2003 Projekt roku 2001-2
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e