Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

O nás >> Jak se stát členem

Členem Sdružení se mohou stát právnické osoby z České republiky i zahraničí, jejichž činnost je v souladu se zájmy a cíli Sdružení.

Postup při získání Členství: O přijetí nového člena rozhoduje výkonná rada na svém nejbližším zasedání.
Členství vzniká dnem a za podmínek stanovených v rozhodnutí výkonné rady o přijetí právnické osoby za člena.

Vaše případné dotazy rádi zodpoví zaměstnanci výkonného pracoviště Sdružení.
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e